SKLEJKI

Sklejka jest to materiał drewnopochodny powstający przez sklejanie pewnej liczby cienkich (np. 1,5 mm) arkuszy drewna (tzw. fornirów). Przy czym każdą kolejną warstwę układa się „przekręcając” arkusze cienkiego forniru o 90° względem warstwy poprzedniej. Dopiero taki układ zestawu, z którego po sprasowaniu w prasie w wysokiej temperaturze powstanie płyta sklejki, pozwala otrzymać to co jest kwintesencją sklejki i sprawcą jej doskonałych własności wytrzymałościowych, to znaczy jej budowę krzyżową.

Dla specjalnych zastosowań sklejka może mieć konstrukcję równoległą lub równoległą z kilkoma warstwami poprzecznymi.

Sklejki iglaste posiadamy w wymiarze 2500×1250 o grubościach 4,6,8,10,12,15,18,20mm

Sklejki liściaste posiadamy w wymiarze 2500×1250 o grubościach 4,6,8,10,12,15,18mm

 

Do sklejania stosuje się kleje na bazie żywic syntetycznych tj:

  • mocznikowe,
  • melaminowe,
  • fenolowe,
  • rezorcynowe.